Srpski | English

ZEFERINO GRASI

Zefirino Grasi rođen je 25. januara 1954. godine u Beogradu, gde je završio sve škole od osnovne do Fakulteta političkih nauka i zaposlio se u Politici 1977. godine. Radio je u dnevnom listu Politika u Ilustrovanoj politici, a od l985. godine u Politikinom Zabavniku. Glavni urednik postao je l989.godine, a i danas uredjuje ovaj list. Generalni direktor Politike ad postao je 2011.godine