Srpski | English

PISMO

PAOLO NANI TEATER KOPENHAGEN

Kopenhagen, Danska

PISMO, Paolo Nani i Nulo Faćini
Reditelj:Nullo Facchini

igra: Paolo Nani

O predstavi

U predstavi “Pismo”, ljudi se smeju bez prestanka: bukvalno ne postoji trenutak u kome nema smeha. Ne jedan novinar napisao je da na kraju predstave “Pismo” oseća bolove u rukama, u stomaku, od silnog aplaudiranja i grohotom smejanja tokom predstave. “Pismo” je rezultat godina prilagođavanja tajminga i detalja. Jedna od kritika kaže: “‘Pismo’ ne samo da je jedna od najsmešnijih predstava, ona je i minijaturna antologija komedije, manifest smeha. U njoj Nani kombinuje mimiku, studiju komičnog tajminga i ritma, parodiju žanrova i narativnih stilova, klovniranje, žongliranje i akrobatiku…”