Srpski | English

RAPSODIJA ZA DŽINOVE

TRICKSTER TEATRO – NOVAZANO, ŠVAJCARSKA

“Likovi mitova žive mnogo života i umiru mnogim smrtima, dok su, naprotiv, likovi romana vezani za samo jednu ulogu. U ovim ‘životima i smrtima’ odjekuju svi drugi.” -Roberto Kalaso

“Rapsodija za džinove” je duet na štulama na otvorenom. Koreni tog dueta nalaze se u velikoj teritoriji izmeðu mita i bajke.

Dva ogromna lika iz prošlosti pojavljuju se uz zvuke bubnjeva. Plesovi su otvoreni i, kao u nekom starom špilu karata, priče krivudaju i mešaju se, raspliću se i zapliću, na ivici večite linije između Erosa i Tanatosa.

Kompozicija komada nije vođena samo jednom fabulom, pojedinačnim epizodama s početkom i krajem – već opštom atmosferom: aurom moći i čuda koja vlada celim područjem između mita i bajke, i koja čini da sve što je ljudsko izgleda prolazno, kratkog veka i razoružavajuće sitno. Stoga, izvođači gube svoju “ljudskost” transformišući se u likove koji koegzistiraju kao njihove suprotnosti i njihove negacije.

U ovoj interpretaciji, narativna struktura odbačena je u korist prožimanja i logičnog razvijanja stvorenih slika, a koje su zasnovane na asocijacijama.

Originalna ideja: Trickster Teatro
Režija: Cristina Galbiati
Montaža i miks: Lara Persia
Kostimi: Maurizio Cristina
Učestvuju:
Ilija Luginbühl, Cristina Galbiati