Srpski | English

ŽELEZNICA

Theatre HANDGEMENGE

 

 

 

Dva muškarca se igraju sa predimenzioniranim modelom železnice u

razmerama 1 : 22.5 i pričaju priču o maloj nesreći i velikoj sreći Hansa

Falade.

«Kada prođe voz gledaoci se ukoče».

Franc Kafka

 

autor : Peter Müller*

režija : Markus Joss

scenografija : Christian Werdin

izbor muzike: Peter Müller

 

Igraju :

Peter Müller

Pierre Schäfer

* U predstavi se koristi jedna prica Hansa Falade