Srpski | English

Radionice na TIBA festivalu u junu 2012

Poseban i veoma važan segment TIBA Festivala predstavlja realizacija pratećeg programa – radionica i seminara namenjenih prosvetnim radnicima. U nameri da produbimo saradnju pozorišta i škola, da ukažemo na neophodnost korišćenja potencijala pozorišne umetnosti u obrazovnom sistemu svake godine okupljamo profesore, bibliotekare, pedagoge i pshihologe osnovnih i srednjih škola. U okviru ovog pratećeg programa prosvetni i pozorišni radnici razmenjuju mišljenja i iskustva stečena u toku godine realizacijom programa školskih sekcija sa jedne strane i predstava koje aktivno komuniciraju sa mladom publikom s druge. Na taj način otvara se novi prostor komunikacije između institucija čija međuzavisnost za nas predstavlja imperativ.

Ove godine biće održana petočasovna praktična radionica za pozorišne nastavnike i pozorišne umetnike koju vodi islandska rediteljka i dramski profesor Vigdís Jakobsdóttir, pod naslovom „Obogaćivanje pozorišnog iskustva“.

 

Učesnicima radionice biće predstavljene brojne igre koje mogu koristiti u učionici, kao i praktični proces sagledavanja pozorišta sloj po sloj.

 

Vežbe, koje su zabavne i lake za učenje, mogu se koristiti i sa mlade i za odrasle. Sve one imaju za cilj da obogate pozorišno iskustvo na svim nivoima, kao i da podstaknu kritičko razmišljanje i dublje razumevanje ove umetničke forme.

 

Ovom radionicom, pokušaćemo da odgovorimo na sledeća pitanja:
- Mogu li naši učenici dobiti više iz svog pozorišnog iskustva?
- Može li analiza predstave biti predstavljena na praktičan način?
- Mogu li diskusije nakon predstave biti zabavne?